Ne vazhdim keni sqarim si te perdorni AndroIRC, IRCCloud ose Mutter per tu kyc ne AlbaChat

Lidhja me AndroIRC:

Klikoni New server dhe plotesoni opcionet e duhura:
Name: AlbaChat
Server Address: web.knaqu.org
Portin prej 6667, ndroni me: 6697
NickName: Nickun tuaj
Alternative: Nick alternativ
Ident: Chat
Secured connection: Enable SSL connection

Lidhja me IRCCloud:

Klikoni Server Settings dhe plotesoni opcionet e duhura:
Name: AlbaChat
Hostname: web.knaqu.org
Portin prej 6667, ndroni me: 6697
Secure port selektoni PO
NickName: Nickun tuaj
Full name: vizitor
Commands to run on connect: /identify NICKUN passin

Lidhja me Mutter:

Klikoni Server Settings dhe plotesoni opcionet e duhura:
Network: AlbaChat
Server: web.knaqu.org
NickName: Nickun tuaj
Realname: vizitor
Kliko Advanced: Port: 6697
Use TLS Encryption Selekto
Accept invalid TLS certificate: Selekto
Authentication Settings Username: nicku juaj
Password: Passwordi i nickut tuaj
Use SASL authentication Selekto


Copyright © 2007 - Albachat. All rights reserved.